• 0(324) 325 33 00
  • disiliskiler@toros.edu.tr
  • Türkçe
  • English

  Ortaklar

  Koordinatör: 
  Çukurova Üniversitesi

  Konsorsiyum ortakları :

  • Toros Üniversitesi

  • Çağ Üniversitesi

  • K.Sütçü İmam Üniversitesi

  • Mersin Üniversitesi

  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  • Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

  • Adana Sanayi Odası

  • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  Dünyada genel kabul gören konseptlerden bir tanesi de bölgesel güç oluşturma yönündedir. Doğu Akdeniz Bölgesi de eğitim ve sanayi alanlarında bu tip potansiyele sahip önemli bir bölgedir. Ortakların seçiminde dikkate alınan temel husus; ortakların eğitim,  teknoloji ve sanayide uzun yıllardır edinilmiş tecrübelere sahip olmasıdır. Bu konsorsiyumla, varolan üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeydeki deneyimleri ile firmaların ulusal ve uluslararası deneyimleri birleştirilerek eğitim kurumları ve sanayi kuruluşlarının bir araya getirilmesi sağlanmış olacaktır.