• 0(324) 325 33 00
  • disiliskiler@toros.edu.tr
  • Türkçe
  • English

  Gerekli Belgeler

  CukurovaMED Consortium_Enterprise Information


  Staj yeri belli olan öğrencinin staj yapacağı kurum/işletmeden alıp Dışilişkiler Birimine teslim etmesi gereken belgeler:

   • Niyet Beyanı (Letter of Intent) : Staj yapılacak kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü ve tarihli olacaktır. Niyet Beyanı bir örnek olup staj yapılacak kurum tarafından gerekli değişiklik yapılabilir.
   • Kabul Yazısı (Confirmation Letter) : Niyet Beyanına ek olarak alınabilir. Bazı konsolosluklar vize işlemi sırasında bu belgenin olmasını istemektedirler.

  Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması - LAT

    

   

  Staj Bilgi Formu_CukurovaMED_Konsorsiyum : Staj yeri belli olduktan sonra doldurulacaktır. Doldurulmuş form erasmuspl@cu.edu.tr adresine gönderilecektir.


  Staj işlemleri başladıktan sonra yapılması gereken işlemler ve Dışilişkiler Birimine getirilmesi gereken belgeler:

  • Güncel Transkript
  • Mezun öğrencilerin Diploma fotokopisi
  • Zorunlu stajı olan öğrencilerin kendi bölümlerinden alacakları yönetim kurulu kararı
  • Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin Enstitü Onay Yazısı (Dışilişkiler Biriminden alınan yazı Öğrenci tarafından kendi bölümüne verilecek, bölüm tarafından yazı ilgili Enstitüye gönderilecektir) Örnek Kurul Kararı
  • Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi şubesinde açılmış Avro hesap numarası (IBAN kodu ile birlikte)
  • Seyahat-Sağlık Sigortası Fotokopisi-İngilizce (taranmış olarak erasmuspl@cu.edu.tr adresine de gönderilebilir)
  • AT11 belgesi uygulaması olan ülkeler için öğrencinin SGK’dan aldığı belge : AT11 belgesi için Dışilişkiler biriminden alınacak yazı ile SGK’ya başvuru yapılacak, alınan belgenin fotokopisi Dışilişkiler birimine verilecektir. Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi_Açıklama
  • Kişisel Sorumluluk Sigortası (Civil Liability Insurance)
  • Kaza Sigortası (Accidence Insurance)
  • Vize aldıktan sonra vize sayfasının fotokopisi
  • OLS – Online Language Support : Öğrenci Staja başlamadan ve Staj faaliyeti bittikten sonra çevrimiçi dil sınavına girecek, sonucu Dışilişkiler Birimine bildirecektir.

  Anlaşmalar:
  Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenme Hareketliliği - Staj Hibe Sözleşmesi : Gönderen kuruluş ile öğrenci arasında imzalanır. Dışilişkiler Birimi tarafından hazırlanır.

  Staj başladıktan sonra değişiklik varsa ve/veya Staj süresini uzatma durumunda: LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde “Section to be completed DURING THE MOBILITY” kısmı:

  - staj içeriğinde veya süresinde değişiklik olması durumunda satja başladıktan sonra en geç bir ay içinde; 

  - Staj süresininde uzatma olması durumunda staj bitmeden bir ay öncesinden  hazırlanıp taraflarca onaylanmış, imzalanmış ve Dışilişkiler Birimine gönderilmiş olmalıdır. 

   Stajın sonunda staj yapılan kurumdan alınması gereken belgeler:

  Section to be completed AFTER THE MOBILITY : LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde bulunan bu kısım staj faaliyeti tamamlandıktan sonra Staj yapılan kurum tarafından doldurulup, imzalı, mühürlü olarak öğrenciye verilecektir. Bu belgenin Dişilişkiler birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

  Katılım Sertifikası (Certificate of Attandence): Yukarıda istenen belgeye ek olarak Katlım Sertifikası da alınabilir. Katılım Sertifikası bir örnek olup staj yapılan kurum tarafından istenilen değişiklik yapılabilir, kurum isterse kendi sertifikasını da kullanabilir. Staj yapılan kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü olması gerekir.

  Staj Değerlendirme Formu (Student Evaluation Form): Staj yapılan kurumda supervisor/mentor tarafından doldurulması gereken bir formdur. Supervisor/mentor tarafından Dışilişkiler Birimi erasmuspl@cu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  Stajdan döndükten sonra yapılacak işlemler:

  Öğrenci Raporu : Staj deneyimlerinizi, yaptığınız çalışmaları,sosyal faaliyetlerinizi, herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı kısaca istediğiniz her şeyi paylaşacağınız, kompozisyon şeklinde hazırlanmış bir yazı olacak ve erasmuspl@cu.edu.tr adresine gönderilecektir.

  Pasaport: Pasaportun giriş-çıkışları gösteren sayfaların fotokopisi

  Fotoğraf: Staj yerinde ve/veya dışarda, sosyal etkinliklerde çekilmiş birkaç fotoğraf  erasmuspl@cu.edu.tr adresine gönderilecektir.

  Yurtdışında yapılan stajın tanındığına dair alınan Kurul Kararı: Zorunlu stajı olan ve yurtdışında yaptıkları stajı bölüm stajına saydırmak isteyen öğrencilerin stajlarının tanındığına dair alınan Kurul Kararı. Yüksek Lisans /Doktora öğrencilerinin LAT üzerinde ve gitmeden alınmış kurul kararında belirtilen AKTS’nin tanınması için alınan dönüş Kurul Kararı. 

  OLS – Online Language Support :  Öğrenci stajını tamamladıktan sonra çevrimiçi dil sınavına girecektir.

  Çevrimiçi Nihai Rapor:  Staj faaliyeti tamamlandıktan ve Dışilişkiler Birimine verilmesi gereken belgelerin tamamı teslim edildikten sonra Dışilişkiler birimi tarafından Mobility Tool üzerinden öğrencinin staj faaliyet bilgileri girilecektir. Bilgiler girildikten sonra öğrencinin e-posta adresine çevrimiçi doldurması gereken Nihai Rapor bilgisi gelecektir. Öğrenci Nihai Raporu doldurduktan sonra Dışilişkiler Birimine bilgi verecektir. ( erasmuspl@cu.edu.tr)