• 0(324) 325 33 00
  • disiliskiler@toros.edu.tr
  • Türkçe
  • English

  2019/2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

   

  2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ

  BAŞVURU SONUÇLARI

   

  2019-2020 akademik yılı Bahar dönemi için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurusu yapmış olup hareketliliğe katılacak öğrenciler TÜ Erasmus Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Seçimler Ulusal Ajans’ın Uygulama El Kitabı ve başvuru ilanında belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapılmıştır. Kontenjanlar ise puan üstünlüğü göz önünde bulundurularak her bölümden en az bir öğrencinin, her akademik birimden benzer/eşit sayıda öğrencinin programdan hibeli olarak faydalanmasını sağlayacak şekilde dağıtılmıştır.

  Sonuçlara İtiraz: Oluşabilecek maddi hatalara karşın, başvuru yapmış öğrencilerin en geç 19.11.2019 Salı günü saat 17.00’a kadar dilekçe ile ofisimize başvurarak sonuçlara itiraz etmeleri mümkündür. Ancak, bu tarihten sonra gelecek itirazlar değerlendirilmeyecektir. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır.

  Feragatlar: Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne asil olarak seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 18-22 Kasım 2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında feragat eden öğrenciler gelecekteki Erasmus başvurularında -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Ancak, bu tarihten sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden öğrenciler bir sonraki başvurularında -10 puan uygulamasına tabi olacaklardır. Haklarından feragat eden öğrencilerin yerlerine puan üstünlüğüne göre sıralamadaki yedek öğrenciler hibelendirilecektir.

   

  Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu: Listede yedek olarak yer alıp programdan HİBESİZ olarak faydalanmak isteyen öğrenciler en geç 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile başvurabilirler.Bu öğrencilerin başvuru sonuçları hibeli olarak belirlenen öğrenciler ilgili üniversitelere ve şirketlerine yerleştirildikten sonra kontenjan kalması halinde kesinlik kazanacaktır.

   

  Yapılacak İlk İşlemler:

  Asil olarak belirlenen öğrencilerin başvuru ilanının özellikle “Gerekli Hükümler ve Başvuru Koşulları”, “Hibelerin Ödenmesi” ve “Gerekli Belgeler ve İşlemler” bölümlerini tekrar okumaları tavsiye edilmektedir.

  Başvuru ilanında da belirtildiği gibi asil olarak seçilmiş öğrenciler sadece dilekçelerindeki, belirttikleri üniversitelerden birine yerleşebileceklerdir. Dilekçelerinde belirtilmeyen üniversitelere yerleşme talepleri kabul edilmeyecektir.

  Asil olarak belirlenen öğrencilerin, tercih ettikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru ilanında belirtildiği üzere öğrencilerin gitmek istedikleri üniversitelerin ders içeriklerini dikkatli bir şekilde incelemeleri ve ders seçimi konusunda bölüm Erasmus koordinatörleri ile görüşmeleri önerilmektedir. Karşı üniversitelere öğrenci bildirimleri (nomination) Koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır. Akabinde başvuru işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

  Bundan sonra yapılacak işlemlerin anlatılacağı ilk Oryantasyon Toplantısı 20 Kasım 2019 Çarşamba günü, 12:30’da Erasmus Ofisin’de gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek Oryantasyon Toplantısı’na katılmak zorunludur.

  Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız web sayfamız ve başvuru formlarınızda sunduğunuz e-posta adresiniz olacaktır.Bu nedenle lütfen web sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sık sık kontrol ediniz.

   Başvuru sonuçları için tıklayınız.

   Komisyon kararı için tıklayınız.

  Başarılar dileriz.

  TU Erasmus Koordinatörlüğü

  (18.11.2019)