• 0(324) 325 33 00
  • disiliskiler@toros.edu.tr
  • Türkçe
  • English

  2019-1-TR01-KA103-062114- 2018-1-TR01-KA103-050372 PROJE DÖNEMLERİ  ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM VERME  HAREKETLİLİĞİ İLANI

  TOROS ÜNİVERSİTESİ

  2019-1-TR01-KA103-062114- 2018-1-TR01-KA103-050372 PROJE DÖNEMLERİ  ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM VERME  HAREKETLİLİĞİ İLANI

  Toros Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

  2019-2020/2020-2021 Akademik yılları arası " Erasmus+ Eğitim Verme Hareketliliği" başvuruları  9 Aralık 2019- 03 Ocak 2020  tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru  süreci ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir::

  1. Personel Hareketliliği (Ders Verme) Nedir:

  Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir program ülkesinde Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.

  1. Uygun Katılımcılar Kimlerdir:
   Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının ders vermekle yükümlü
  2. Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:
   Ders vermeye yönelik personel hareketliliği; seyahat süresi hariç 5 iş günüdür.
  •  Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
  • Hareketlilik süreci 2018 proje dönemi 31 Mayıs 2020 ve  2019 proje dönemi 31 Mayıs 2021  tarihleri içerisinde sona erer. 2018 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2020 tarihinden , 2019 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2021 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)
  1. Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları
   • Toros Üniversitesi ders vermekle yükümlü personeli olma,
   • Ders Verme Hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümünikili anlaşmasının olması (İkili anlaşmaları görmek için lütfen https://erasmus.toros.edu.tr/ikilianlasma linkini tıklayınız )
   • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS, YÖKDİL) en az 70,0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, PTE vb.) bu puan muadili bir puan almış olmak

   

  1. DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

  Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı: Başvurular aşağıdaki “SıralamaPuanı (SP)” esas alınarak değerlendirilir.

  Kriter

  SP Etkisi

  a)     İlk defa Erasmus Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak

  + 10 puan

  b)     Yabancı Dil Puanı

  KPDS, ÜDS, YDS veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların puanları değerlendirmeye alınır. 

  Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini dersin verileceği dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

  Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimi olan (belgelemek koşuluyla) ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

  *TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

   

  SINAV PUANI

  ERASMUS PUANI

  75-80

  + 10

  81-90

  + 15

  91-100

  + 20

   

   

  c)      Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim dalı/programından olmak

  + 10 puan

  d)     Erasmus Programı bünyesinde Erasmus bölüm/fakülte koordinatörü vb. olmak     

   

  + 5  puan

  e)      Bedensel engelli olmak (rapor sunulması kaydıyla)

  + 5 puan

  f)      Şehit/Gazi yakını veya gazi personel olmak (belgelendirmek kaydıyla

  + 5 puan

  g)     Hizmet  Yılı

   

  HİZMET YILI

  ERASMUS

  PUANI

  1-5

  + 10

  6-10

  + 15

  11-15

  + 20

  h)     SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale sayısı (olgu, mektup, vb. hariç);

  Bu kapsamdaki yayın sayıları ve karşılık gelen puanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

  Sosyal Bilimler

  Fen Bilimleri

  Yayın sayısı

  Puan

  Yayın sayısı

  Puan

  1

  + 5

  1 - 3

  + 5

  2

  + 10

  4 - 6

  + 10

  3

  + 15

  7 - 9

  +15

  4

  + 20

  10 ve fazla

  + 20

  i)       Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde Toros  Üniversitesi arasındaki karşılıklı kurumlararası anlaşmayı (Erasmus Institutional Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olmak

  + 5 puan

  j)      Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma

  - 20 puan

  k)     Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak

  - 20 puan (her hareketlilik için)

  l)       İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

  - 15 puan (her hareketlilik için)

  m)   Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

  - 10 puan (her hareketlilik için)

   

  Not: Daha önceki yararlanmalarda her bir yıl için puanlar toplanır ve taban puandan çıkarılır.

  Puanların eşitliği durumunda öncelik sırasına göre aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

  1. öncelik: Daha önce Erasmus+ personel hareketliliğinden hiç faydalanmamış personele,
  2. öncelik: Yabancı Dil Puanı yüksek olan personele öncelik tanınır.

  Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi
  • Yabancı Dil Belgesi
  • Davet Mektubu(Varsa)
  • Var ise Erasmus+ Bölüm Koordinatörlüğü Üst Yazısı
  • Var ise Engellilik, ya da Şehit/Gazi yakını belgesi
  • CV
  • Personel Ders Verme Hareketliliği Bilgi Formu(Davet mektubu geldikten sonra )

   

  Tahmini Kontenjan: Ders Verme Hareketliliği Kapsamında: 5 kişi

  NOT: Davet Mektubu ile birlikte Başvuru Formunun 1 nüsha çıktısının başvuru esnasında teslimi zorunludur. Davet Mektubu teslim edilmediği takdirde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

  1. Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

  09 Aralık 2019-03 Ocak 2020 tarihleri arasında Dış İlişkiler Biriminin web sayfası üzerinden indirip dolduracağınız başvuru formunu ve istenen ek belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

  1. Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır:

  Başvuru sonuçları 10 Ocak 2020 tarihinde Dış İlişkiler Biriminin web sayfasında yayınlanarak, e-posta ile duyurulacaktır.           

  (Not: Başvuru sayısı kontenjandan az olursa öncelik kriterleri dikkate alınmayacaktır).

  1. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

  Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

  Hayat pahalılığına göre ülke grupları

   

  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

   

  Günlük hibe miktarları (Avro)

   

  1. Grup Program Ülkeleri

   

  Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

   

  153

   

  2. Grup Program Ülkeleri

   

  Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

   

   

   

  136

   

  3. Grup Program Ülkeleri

   

  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

   

  119

   

   

   

  Seyahat Gideri Hesaplamaları:

  Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

   

  Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı

   

   

  Seyahat hibesi götürü usulü olarak verileceğinden, personelin seyahat giderini gösteren belgelerin dosyada saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.

   

  2018 yılı proje dönemi ve -2020 yılı proje  dönemi içinde Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında ders vermek isteyen üniversitemizpersonelinin https://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1071 linkinde yer alan başvuru dilekçesi doldurarak, başvuruya ilişkin istenen ek belgelerini en geç 03 Ocak  2020 tarihi saat 17:00’a kadar  Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne  teslim etmesi gerekmektedir.

   

  1. ENGELLİ PERSONEL İÇİN İLAVE HİBELER (ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ)

   

  Engelli Personel Ek Hibe

   

  Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, engelli personelin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir. Engelli personelimiz hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel ek hibesine başvurabilir.

   

  NOT: 

   

  Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

   

   

  NOTLAR:

   

  • Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler, başvuru formları ve detaylı bilgi için https://erasmus.toros.edu.tr/makale/belgeler-ve-formlar-1071 web sayfasını ziyaret ediniz.
  • Üniversitemizde ders verme yükümlülüğü bulunan akademik personelimiz başvuruda bulunabilir.
  • Seçilen personele ülkeye göre belirlenen günlük maddi destek sağlanacak ve seyahat giderine destek olacak şekilde ödeme yapılacaktır.
  • Hareketlilik süreci 2018 proje dönemi 31 Mayıs 2020 ve  2019 proje dönemi 31 Mayıs 2021  tarihleri içerisinde sona erer. 2018 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2020 tarihinden , 2019 proje dönemi değişim faaliyeti en geç 31 Mayıs 2021 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)
  • İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilir. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
  • DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ÖN BAŞVURULARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN KONTENJANLARI YENİDEN BELİRLEME HAKKINA SAHİPTİR.
  • Ders Verme faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan personele, hareketlilikten önce Ulusal ajans tarafından tahsis edilen hibenin önce %80’ i, hareket tamamlandıktan sonra ise %20’si ödenecektir.

   

  Saygılarımızla,


  Toros Üniversitesi

  Erasmus Koordinatörlüğü