• 0(324) 325 33 00
  • disiliskiler@toros.edu.tr
  • Türkçe
  • English

  2017-1-TR01-KA103-037688 NOLU PROJE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERASMUS+PERSONEL EĞİTİM ALMA VE DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUCU ASİL/YEDEK LİSTESİ

  2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme/Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

  Toros Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,

  2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi  "Erasmus+ Personel Ders Verme/Alma Hareketliliği" başvuruları 07 Mart-30 Mart 2018  tarihleri arasında alınmış olup değerlendirmeler başvuru ilanımızda açıklanan kriterlere göre ve puantaj tablosuna göre yapılmıştır. Personel Ders Verme/Alma Hareketliliği kontenjanları Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre 4 asıl ve 8  yedek olarak belirlenmiştir.

  Hareketlilik Süresi:

  • Personel Ders Verme/Alma Hareketliliği süresi maksimum 5 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gündür. Personele maksimum 7 günlük hibe ödemesi yapılır.
  • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme/alma faaliyeti içermelidir.
  • Hareketlilik süreci 2017-1-TR01-KA103-037688 nolu proje dönemini kapsayan 01.06.2017’de başlar 31.05.2019 da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

  Hibe ve Ödemeler:

  • Erasmus+ hibesinin %80'nii gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme/alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
  • Ders verme/alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
  • Ders verme/alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
  • Mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve linkteki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin linkteki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; ders vermek üzere Roma’ya gidecek bir personel, bu linkte Antalya-Roma arası mesafeyi tespit edip mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

  Günlük Hibe ve Seyahat Hibe miktarları ve Personel Ders Verme/Alma Hareketliliği Öncesi ve Sonrası dokümanları  web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

  NOT: Asıl olarak seçilen personellerimiz hareketlilik öncesi kabul (davet) yazılarını en geç 21. 05.2018 , saat 17:00 ‘a kadar Ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Hakkından feragat etmek isteyen personellerimiz  feragat dilekçelerini ofisimize iletmeleri gerekmektedir. Diğer detaylı bilgi için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

  Saygılarımızla,

   2018-19 Erasmus Personel Hareketliliği